وقت سفارت انگلیس در تهران

تعیین وقت سفارت انگلیس ، نخستین اقدام برای اخذ ویزای انگلستان است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که از داخل کشور نیز برای تعیین وقت سفارت انگلیس در تهران اقدام نمود. 
بهتر است قبل از هر چیزی ابتدا مطلب انواع ویزای انگلیس را بخوانید تا با توجه با هدف و نیازتان ویزای مورد نظرتان را انتخاب کنید.
مراحل دریافت وقت سفارت انگلیس در تهران در شرکت آتوسا پرواز پارس به شرح زیر می باشد:
1- آماده سازی و پر کردن فرم های فارسی انگلیس توسط مسافر (دانلود چک لیست مدارک و فرم ها)
​​​​​​​2- ثبت نام مسافر و پر کردن فرم های آنلاین توسط ما
3- انجام واریزی سفارت و اخذ تاییدیه توسط ما
4- تعیین تاریخ و ساعت سفارت با هماهنگی مسافر توسط ما
5- آماده سازی اصل مدارک طبق چیدمان اعلام شده از سوی سفارت با راهنمایی مشاوران ما
6- حضور مسافر در سفارت ، در تاریخ و ساعت تعیین شده و انتظار برای پاسخ درخواست از سوی سفارت
آدرس کارگزاری سفارت انگلیس (بریتانیا) در تهران: میدان هروی - خیابان گلستان پنجم - مرکز خرید هروی - طبقه چهارم

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت ها با کارشناسان آتوسا پرواز در ارتباط باشید.

​​​​​​​دانلود فرم های انگلیس
وقت سفارت انگلیس آتوسا پرواز پارس