وقت سفارت کانادا

تمامی متقاضیان اخذ ویزای کانادا ملزم به دریافت وقت جهت انگشت نگاری می باشند. به دلیل شرایط فعلی موجود ، جهت انجام انگشت نگاری باید از طریق یکی از دفاتر VAC به کشورهای دیگر که سفارت کانادا در آنجا فعال است مراجعه کرد. مانند: ترکیه ، امارات متحده عربی ، ارمنستان ، گرجستان ، آذربایجان و ...
شایان ذکر است قبل از تعیین وقت سفارت کانادا جهت انگشت نگاری باید درخواست ویزا در سفارت ثبت و مدارک ، ارسال گردد. پس از دریافت ایمیل تاییدیه  ، مسافران یک ماه مهلت دارند تا برای تعیین وقت و مراجعه به دفاتر VAC در یکی از کشورهای نام برده اقدام نمایند.

مراحل دریافت وقت سفارت کانادا در شرکت آتوسا پرواز پارس به شرح زیر می باشد:
1- آماده سازی مدارک و پر کردن فرم های فارسی کانادا توسط مسافر (دانلود چک لیست مدارک و فرم ها)
2- ثبت نام مسافر ، اسکن ، چیدمان و آپلود مدارک (طبق موارد درخواستی سفارت کانادا) توسط ما
3- انجام واریزی سفارت و اخذ تاییدیه توسط ما
4- اخذ وقت انگشت نگاری در کشور و تاریخ مورد نظر مسافر (در بازه زمانی یک ماهه پس از تاییدیه) توسط ما
5- حضور مسافر در سفارت ، در تاریخ و ساعت تعیین شده و انتظار برای پاسخ درخواست از جانب سفارت کانادا

پس از دریافت پاسخ از جانب سفارت مبنی بر موافقت با صدور ویزا ، پاسپورت مسافر جهت درج لیبل ویزا به یکی از سفارت های کانادا در کشورهای مطرح شده ارسال می گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت ها با کارشناسان آتوسا پرواز در ارتباط باشید.

​​​​​​​
​​​​​​​مقاله های مرتبط:
​​​​​​​نحوه گرفتن وقت سفارت کانادا
​​​​​​​

دانلود فرم های کانادا
وقت سفارت کانادا آتوسا پرواز پارس