کارت بین المللی واکسن کرونا

یکی از مهمترین اقدامات برای افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا (کووید-19) خود را تزریق کرده اند و قصد انجام سفر های خارجی را دارند بین المللی کردن کارت واکسیناسیون می باشد. دریافت کارت بین المللی واکسن کرونا در واقع تاییدیه ای است که شما هر دو دوز واکسن خود را (بعضی واکسن ها یک دوز) دریافت کرده اید و دیگر خیلی از محدودیت های سفرها شامل شما نمی شود. 
گفتنی است در آینده ای نه چندان دور جهت اقدام برای ویزای بسیاری از کشورها داشتن این کارت بین المللی واکسن کرونا الزامی خواهد شد.

صدور این کارت یک روز زمان می برد و مدارکی که جهت صدور کارت لازم است به شرح زیر می باشد:
1- اسکن پاسپورت
2- شماره موبایل به نام صاحب پاسپورت
3- کارت واکسیناسیون مهر شده که تاریخ هر دو دوز در آن درج شده باشد

در حال حاضر می توان برای واکسن های زیر کارت بین المللی صادر کرد که البته این لیست دائما در حال تغییر است:
واکسن جانسون (که از زمان تزریق 21 روز گذشته باشد)
واکسن های آسترازنکا ، فایزر ، مدرنا ، سینوفارم (که از نوبت دوم تزریق 14 روز گذشته باشد)
مسافران می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایند:
https://vcr.salamat.gov.ir
​​​​​​​گفتنی است به تازگی مسافران سفرهای داخلی که از وسیله های حمل و نقل عمومی از قبیل هواپیما ، قطار ، اتوبوس و ... استفاده می کنند ملزم به دریافت کارت واکسن تایید شده توسط وزارت بهداشت هستند که از لینک زیر قابل دسترسی است.
https://vcr.salamat.gov.ir/fa

کارت بین المللی واکسن کرونا آتوسا پرواز پارس
کارت بین المللی واکسن کرونا آتوسا پرواز پارس