قلعه کلومارس

قلعه کلومارس مجله آتوسا پرواز

 

قلعه کلومارس در اسپانیا متعلق به شهر تفریحی بنالمدنا است که از نظر معماری یک شاهکار محسوب شده است و یکی از مشهورترین مکان های گردشگری این کشور است. در واقع اینجا یک قلعه نیست بلکه بنای یادبودی برای کریستف کلمب به یاد کشفیاتش است که توسط استابان مارتین ساخته شده است. محوطه قلعه هزار و پانصد متر مربع بوده و سه کشتی کریستف کلمب که با آن دنیا را پشت سر گذاشته نیز در قلعه دیده می شود. در این بنا سبک های معماری بیزانتین ، رومی ، اسلامی و گوتیک را می توان دید.

 

قلعه کلومارس مجله آتوسا پرواز