ده فرودگاه بزرگ جهان در سال 2021

ده فرودگاه بزرگ جهان در سال 2021 طبق آمار وب سایت www.aerotime.aero به ترتیب به شرح زیر می باشد:

 

1- فرودگاه دمام (عربستان صعودی)

2-فرودگاه دنور (آمریکا)

3-فرودگاه دالاس (آمریکا)

4-فرودگاه واشنگتن (آمریکا)

5-فرودگاه اورلاندو (آمریکا)

6-فرودگاه پکن (چین)

7-فرودگاه هیوستون (آمریکا)

8-فرودگاه شانگهای (چین)

9-فرودگاه قاهره (مصر)

10-فرودگاه سووارنابومی بانکوک (تایلند)

 

ده فرودگاه بزرگ جهان مجله آتوسا پرواز