دریاچه آبراهام

دریاچه آبراهام مجله آتوسا پرواز

 

دریاچه آبراهام در ایالت آلبرتا کانادا قرار دارد هر چند این دریاچه توسط فعالیت های یخبندانی شکل نگرفته است اما آب های آن آب های یخی و آبی رنگ هستند. این دریاچه در میان صخره های کانادایی واقع شده است و در فصل زمستان بسیار سرد است اما این فصل زمان مناسبی برای دیدن پدیده حباب های زیر آب این دریاچه است. در آب این دریاچه گاز متان وجود دارد که در فصل زمستان با یخ زدن آب ، حباب های این گاز نیز یخ زده و تصاویر زیبایی می آفرینند. این گاز آتش زاست بنابراین در کنار این دریاچه نباید آتش روشن  کرد.