بررسی تفاوت بلیط های سیستمی و بلیط های چارتر هواپیما

بررسی تفاوت بلیط های سیستمی و بلیط های چارتر هواپیما
بررسی تفاوت بلیط های سیستمی و بلیط های چارتر هواپیما: حتما اگر اهل سفرهای هوایی باشید با گزینه های بلیط های سیستمی و بلیط های چارتر مواجه شده اید. در اینجا ما سعی داریم تفاوت این دو بلیط و مزایا و معایب آنها را برای شما شرح دهیم. بلیط های سیستمی مربوط به پروازهای برنامه ای هستند که توسط شرکت های هواپیمایی از قبل برنامه ریزی و ارائه می شوند …
ادامه مطلب

صندلی ردیف 13 هواپیما

صندلی ردیف 13 هواپیما
همان طور که می دانید در بسیاری از داستان ها و روایت های خرافی قدیمی سیزده را عدد نحس می دانند و جالب است بدانید این داستان مختص ایران نیست و بسیاری از هواپیمایی ها مثل ایرفرانس ، ایرنیوزلند ، یا حتی لوفتهانزا صندلی ردیف سیزده ندارند. آنها قصدشان دامن زدن به این باور خرافی نیست ولی به دلیل اینکه در اکثر پروازها این ردیف از صندلی خالی می مانده …
ادامه مطلب